LB Chemistry | Durable and cheap construction additives for all projects

BUSINESS LICENSE NUMBER: 0316327562 JUNE 12, 2020 DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT HCMC

ULTRASONIC TUBE FILLING PRODUCTS, PILES TO FILL THE GAP BETWEEN 2 BORED PILES

NO. PRODUCT'S NAME

APPLICATIONS

PACKAGING

PRICE
1

VSONIC

ULTRASONIC TUBE FILLING PRODUCTS

PILES TO FILL THE GAP BETWEEN 2 BORED PILES

25 kgs/barrel

CLICK TO SEE

 

PRODUCTS USED IN THE UNDERGROUND PART AND FRAME

 

NO. PRODUCT'S NAME

APPLICATIONS

PACKAGING PRICE
1 NUMBER-1

Chống thấm lớp bê tông lót đáy móng - thành móng - đáy sàn tầng hầm để ngăn hơi nước từ lòng đất bốc lên

Độ phủ 2,5 kg / 1m2 / 1 lớp.

Đóng gói: Dạng bột

Thùng 5 kg

Thùng 25 kg

CLICK XEM GIÁ
2 FAST

Chất lỏng pha với xi măng, Đóng rắn nhanh trong 1 phút để bịt dòng nước đang phun.

1 chai bịt được 1 lỗ. (Lấp được cả giếng khoan đang phun nước mạnh)

Đóng gói: Dạng lỏng

Chai 250ml CLICK XEM GIÁ
3 CB05

Chất lỏng tẩy rỉ sét. Quét xong ngâm sắt vào nước không rỉ lại. Một lần quét bảo vệ được 6 tháng. Không ăn mòn thép. Cái gì bằng thép thì đều dùng được.

Độ phủ lớn. 1 lít quét 10m2

Đóng gói: Dạng lỏng

Chai 250ml

Can

3 kg

6 kg

30 kg

CLICK XEM GIÁ
4 CR7

Phụ gia tăng cường độ cho bê tông và vữa hồ

Đóng gói: Dạng bột 

Thùng 5 kg

Thùng 20 kg

CLICK XEM GIÁ
5 CPROTEC

Chất phủ mặt bê tông mới đổ chống nứt.

Cho CPROTEC vào bình phun sương để phun. Làm mặt bê tông xong đến đâu phun đến đó. Phải phun qua lại thành 2 lớp đảm bảo phủ kín toàn bộ mới có tác dụng chống nứt.

Độ phủ 5m2 / 1Lít/ 1lớp

Đóng gói: Dạng lỏng

Can

2 kg

Can

6 kg

Thùng 20 kg

CLICK XEM GIÁ
6 VFIX EPOXY

Keo cấy thép vào bê tông. 2 thành phần.

Đóng gói: (A: Vàng, B: xám)

Bộ

300g

CLICK XEM GIÁ
7 CLATEX

Phụ gia kết nối bê tông cũ và mới

Chất lỏng trộn với xi măng: 1 lít CLATEX + 4 kg xi măng + 1 lít Nước = Hỗn hợp kem quét lên sàn bê tông, tường các vị trí mạch ngừng cũ để kết nối trước khi thi công phần bê tông mới, lớp trát mới.

Độ phủ 1 lít CLATEX + 4 kg xi măng + 1 lít Nước = Hỗn hợp kem quét được 4m2

Đóng gói: Dạng lỏng

Can

2 kg

Can

6 kg

Thùng 30 kg

CLICK XEM GIÁ
8 NUMBER-1

Chống thấm bể chứa nước bằng bê tông hoặc tường, 1 thành phần.

Độ phủ 2,5 kg / 1m2 / 1 lớp

Đóng gói: Dạng bột

Thùng 5 kg

Thùng 25 kg

CLICK XEM GIÁ
9 VGROUT6

Vữa tự chảy mác 600. Đổ bù thay cho bê tông đá 1x2 các vị trí nhiều thép, cột, vách có tiết diện mỏng. Không cần đầm dùi - Không lo bị rỗ.

Đóng gói: Dạng bột

Nhà có tầng hầm thì nên dùng vữa này đổ thành để giảm chiều dày - tăng chiều rộng nhà

Thùng 25 kg

 

CLICK XEM GIÁ
10 VGROUT7

Vữa tự chảy mác 700. Đổ bù thay cho bê tông đá 1x2 các vị trí nhiều thép, cột, vách có tiết diện mỏng. Không cần đầm dùi - Không lo bị rỗ.

Đóng gói: Dạng bột

Thùng 25 kg

 

CLICK XEM GIÁ
11 VGROUT8

Vữa tự chảy mác 800. Đổ bù thay cho bê tông đá 1x2 các vị trí nhiều thép, móng, cột, vách. Không cần đầm dùi - Không lo bị rỗ.

Đóng gói: Dạng bột

Thùng 25 kg

 

CLICK XEM GIÁ
12 VGROUT9

Vữa tự chảy mác 900. Đổ bù thay cho bê tông đá 1x2 các vị trí nhiều thép, móng, cột, vách. Không cần đầm dùi - Không lo bị rỗ.

Đóng gói: Dạng bột

Thùng 25 kg

 

CLICK XEM GIÁ
13 SUPER GROUT

Vữa tự chảy mác 1000. Đổ bù thay cho bê tông đá 1x2 các vị trí nhiều thép, móng, cột, vách. Không cần đầm dùi - Không lo bị rỗ.

Đóng gói: Dạng bột

Thùng 25 kg

 

CLICK XEM GIÁ
14 REPAIR1

Vữa sửa chữa bê tông 1 thành phần. Dùng trám các vị trí bê tông bị rớt ra lòi sắt, công trình cũ xuống cấp. Vệ sinh sạch bụi, tưới nước chỗ trát, quét tẩy gỉ thép RUST rồi trát như tô trần

Đóng gói: Dạng bột

Thùng 5 kg

Thùng 20 kg

CLICK XEM GIÁ
15 REPAIR2

Vữa sửa chữa bê tông 2 thành phần. Thêm tính năng chống thấm. Dùng trám các vị trí bê tông bị rớt ra lòi sắt, công trình cũ xuống cấp. Vệ sinh sạch bụi, tưới nước chỗ trát, quét tẩy gỉ thép RUST rồi trát như tô trần

Đóng gói: A: Dạng bột, B: Dạng lỏng

Bộ

6 kg

Bộ

30 kg

CLICK XEM GIÁ
16 VPUMP

Vữa bơm ống gen chứa cáp dự ứng lực sàn nhà cao tầng và cầu

Đóng gói: Dạng bột
Thùng 25 kg CLICK XEM GIÁ

 

STT MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐÓNG GÓI ĐƠN GIÁ
1 NUMBER-1

Chống thấm lớp bê tông lót đáy móng - thành móng - đáy sàn tầng hầm để ngăn hơi nước từ lòng đất bốc lên

Độ phủ 2,5 kg / 1m2 / 1 lớp.

Đóng gói: Dạng bột

Thùng 5 kg

Thùng 25 kg

CLICK XEM GIÁ
2 FAST

Chất lỏng pha với xi măng, Đóng rắn nhanh trong 1 phút để bịt dòng nước đang phun.

1 chai bịt được 1 lỗ. (Lấp được cả giếng khoan đang phun nước mạnh)

Đóng gói: Dạng lỏng

Chai 250ml CLICK XEM GIÁ
3 CB05

Chất lỏng tẩy rỉ sét. Quét xong ngâm sắt vào nước không rỉ lại. Một lần quét bảo vệ được 6 tháng. Không ăn mòn thép. Cái gì bằng thép thì đều dùng được.

Độ phủ lớn. 1 lít quét 10m2

Đóng gói: Dạng lỏng

Chai 250ml

Can

3 kg

6 kg

30 kg

CLICK XEM GIÁ
4 CR7

Phụ gia tăng cường độ cho bê tông và vữa hồ

Đóng gói: Dạng bột 

Thùng 5 kg

Thùng 20 kg

CLICK XEM GIÁ
5 CPROTEC

Chất phủ mặt bê tông mới đổ chống nứt.

Cho CPROTEC vào bình phun sương để phun. Làm mặt bê tông xong đến đâu phun đến đó. Phải phun qua lại thành 2 lớp đảm bảo phủ kín toàn bộ mới có tác dụng chống nứt.

Độ phủ 5m2 / 1Lít/ 1lớp

Đóng gói: Dạng lỏng

Can

2 kg

Can

6 kg

Thùng 20 kg

CLICK XEM GIÁ
6 VFIX EPOXY

Keo cấy thép vào bê tông. 2 thành phần.

Đóng gói: (A: Vàng, B: xám)

Bộ

300g

CLICK XEM GIÁ
7 CLATEX

Phụ gia kết nối bê tông cũ và mới

Chất lỏng trộn với xi măng: 1 lít CLATEX + 4 kg xi măng + 1 lít Nước = Hỗn hợp kem quét lên sàn bê tông, tường các vị trí mạch ngừng cũ để kết nối trước khi thi công phần bê tông mới, lớp trát mới.

Độ phủ 1 lít CLATEX + 4 kg xi măng + 1 lít Nước = Hỗn hợp kem quét được 4m2

Đóng gói: Dạng lỏng

Can

2 kg

Can

6 kg

Thùng 30 kg

CLICK XEM GIÁ
8 NUMBER-1

Chống thấm bể chứa nước bằng bê tông hoặc tường, 1 thành phần.

Độ phủ 2,5 kg / 1m2 / 1 lớp

Đóng gói: Dạng bột

Thùng 5 kg

Thùng 25 kg

CLICK XEM GIÁ
9 VGROUT6

Vữa tự chảy mác 600. Đổ bù thay cho bê tông đá 1x2 các vị trí nhiều thép, cột, vách có tiết diện mỏng. Không cần đầm dùi - Không lo bị rỗ.

Đóng gói: Dạng bột

Nhà có tầng hầm thì nên dùng vữa này đổ thành để giảm chiều dày - tăng chiều rộng nhà

Thùng 25 kg

 

CLICK XEM GIÁ
10 VGROUT7

Vữa tự chảy mác 700. Đổ bù thay cho bê tông đá 1x2 các vị trí nhiều thép, cột, vách có tiết diện mỏng. Không cần đầm dùi - Không lo bị rỗ.

Đóng gói: Dạng bột

Thùng 25 kg

 

CLICK XEM GIÁ
11 VGROUT8

Vữa tự chảy mác 800. Đổ bù thay cho bê tông đá 1x2 các vị trí nhiều thép, móng, cột, vách. Không cần đầm dùi - Không lo bị rỗ.

Đóng gói: Dạng bột

Thùng 25 kg

 

CLICK XEM GIÁ
12 VGROUT9

Vữa tự chảy mác 900. Đổ bù thay cho bê tông đá 1x2 các vị trí nhiều thép, móng, cột, vách. Không cần đầm dùi - Không lo bị rỗ.

Đóng gói: Dạng bột

Thùng 25 kg

 

CLICK XEM GIÁ
13 SUPER GROUT

Vữa tự chảy mác 1000. Đổ bù thay cho bê tông đá 1x2 các vị trí nhiều thép, móng, cột, vách. Không cần đầm dùi - Không lo bị rỗ.

Đóng gói: Dạng bột

Thùng 25 kg

 

CLICK XEM GIÁ
14 REPAIR1

Vữa sửa chữa bê tông 1 thành phần. Dùng trám các vị trí bê tông bị rớt ra lòi sắt, công trình cũ xuống cấp. Vệ sinh sạch bụi, tưới nước chỗ trát, quét tẩy gỉ thép RUST rồi trát như tô trần

Đóng gói: Dạng bột

Thùng 5 kg

Thùng 20 kg

CLICK XEM GIÁ
15 REPAIR2

Vữa sửa chữa bê tông 2 thành phần. Thêm tính năng chống thấm. Dùng trám các vị trí bê tông bị rớt ra lòi sắt, công trình cũ xuống cấp. Vệ sinh sạch bụi, tưới nước chỗ trát, quét tẩy gỉ thép RUST rồi trát như tô trần

Đóng gói: A: Dạng bột, B: Dạng lỏng

Bộ

6 kg

Bộ

30 kg

CLICK XEM GIÁ
16 VPUMP

Vữa bơm ống gen chứa cáp dự ứng lực sàn nhà cao tầng và cầu

Đóng gói: Dạng bột
Thùng 25 kg CLICK XEM GIÁ
 

 

CERTIFICATE

PRODUCTS FOR VILLAS - APARTMENTS

RUST CONVERTER

PRODUCTS FOR FACTORIES – WAREHOUSES

KINGPOST PILE HEAD FILLING PRODUCTS

THE PRODUCT SEALS WATER LEAKS IN 1 MINUTE

ANTI-CORROSION PAINT

"LB CHEMISTRY" WE ARE EXPERTS IN THE FIELD OF CONSTRUCTION - FULL RANGE OF PRODUCTS FROM FOUNDATION TO ROOF - EFFECTIVE SOLUTION CONSULTING - LOW COST

0918.599.464

0949.789.791