CÁCH LÀM BỒN TẮM TẠI NHÀ

BỒN TẮM SẢN XUẤT BẰNG SẢN PHẨM XI MĂNG VGROUT8 CỦA LB CHEMISTRY AI CŨNG CÓ THỂ TỰ THỰC HIỆN TẠI NHÀ

CLICK XEM GIÁ "SẢN PHẨM XI MĂNG ĐỔ BỒN TẮM VGROUT8 CỦA LB CHEMISTRY" 

BỘ 5 SẢN PHẨM ĐẦY ĐỦ DÀNH CHO NHÀ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM XI MĂNG CHUYÊN NGHIỆP LÀ

1) VỮA TỰ CHẢY VGROUT8 ĐỂ TẠO HÌNH SẢN PHẨM

2) CHỐNG THẤM C1B ĐỂ CHỐNG THẤM MẶT TRONG CHO SẢN PHẨM

3) BỘT TRÉT GPUTTY MÀU XI MĂNG ĐỂ DẶM VÁ CÁC CHỖ BỊ SỨT MẺ KHI THÁO KHUÔN

4) CHẤT PHỦ BÓNG C2K ĐỂ PHỦ BÓNG CHO SẢN PHẨM SAU KHI HOÀN TẤT 3 SẢN PHẨM TRÊN ĐỂ TUNG RA THỊ TRƯỜNG

5) CHỐNG DÍNH KHUÔN CPROTEC