PHỤ GIA KẾT DÍNH BÊ TÔNG CŨ VÀ MỚI

Ký hiệu  CLatex
Nhà sản xuất LB CHEMISTRY
Quốc gia Việt Nam
Mô tả Là chất kết nối cho lớp vữa trát, bê tông cũ và mới
Thông tin về sản phẩm  
Dạng Lỏng
Màu sắc Trắng sữa
Đóng gói 2 lít, 5 lít, 25 lít
Thời hạn sử dụng 18 Tháng
Ứng dụng Vào lớp vữa cán sàn, vữa sửa chữa bê tông
Hướng dẫn thi công Xem hướng dẫn thi công
Chi tiết sản phẩm Click>> Xem giá sản phẩm