Vật liệu chống thấm hố pit thang máy

>> VỮA AC GROUT M60: ĐỂ ĐỔ THÊM 1 LỚP BÊ TÔNG MỎNG CHO THÀNH VÀ ĐÁY (DÀY 3-5CM) 

CLICK -->> XEM GIÁ SẢN PHẨM

>> VẬT LIỆU CHỐNG THẤM