CÔNG TRÌNH SẢN PHẨM HÌNH ẢNH
CAO ỐC BITEXCO CHẤT BIẾN ĐỔI GỈ RUST  
REE TOWER VỮA VGROUT60  
CĂN HỘ THE MORNING STAR

CHẤT BIẾN ĐỔI GỈ RUST

VỮA VGROUT60

 
CAO ỐC BÀU SEN (VŨNG TÀU)

CHẤT BIẾN ĐỔI GỈ RUST

PHỤ GIA CHỐNG THẤM CHO BÊ TÔNG (CFLOOR) 

 
LIM TOWER

VỮA VGROUT60

PHỤ GIA CHỐNG THẤM CHO BÊ TÔNG (CFLOOR)

 
CAO ỐC VIETTIN BANK

VỮA VGROUT60

PHỤ GIA CHỐNG THẤM CHO BÊ TÔNG (CFLOOR)

 
CẦU BÌNH LỢI CHẤT BIẾN ĐỔI GỈ RUST  
CẦU HÓA AN

VỮA VGROUT60

PHỤ GIA CẤY THÉP (CSTEEL)

 
TRƯỜNG QUỐC TẾ BẮC MỸ

VỮA VGROUT60

PHỤ GIA CHỐNG THẤM CHO BÊ TÔNG (CROOF)

 
TRỤ SỞ CTY DƯỢC PHẨM TADA

PHỤ GIA CẤY THÉP (CSTEEL)

VỮA VGROUT60

PHỤ GIA CHỐNG THẤM CHO BÊ TÔNG (CFLOOR)

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

PHỤ GIA CẤY THÉP (CSTEEL)

VỮA VGROUT60

PHỤ GIA CHỐNG THẤM CHO BÊ TÔNG

(CROOF, CFLOOR)

PHỤ GIA KẾT NỐI BÊ TÔNG CŨ&MỚI 

(CLATEX)

 

VINPEARL PHÚ QUỐC

PHỤ GIA CHỐNG THẤM CHO BÊ TÔNG 

(CROOF, CFLOOR)

VỮA VGROUT60

PHỤ GIA KẾT NỐI BÊ TÔNG CŨ&MỚI 

(CLATEX )

SƠN CHỐNG NÓNG 

 
THE ONE SÀI GÒN